Nederland licht op

Nederland licht op door progressie, licht en goedheid van de mens: het Divalifeest Het feest dat gaat over waarheid, bewustzijn en gelukzaligheid, over dat het goede het kwade overwint.
Jaarlijks vieren ruim 1,5 miljard Hindoes over de hele wereld in oktober of november, afhankelijk van wanneer een nieuwe maan komt, het Divalifeest. Dit feest wordt ook wel het lichtfeest genoemd. Dit omdat het kenmerkend voor Divali is, om een diya (licht) aan te steken. Diya zijn kleine ronde potjes van gebakken klei, waarin een lont van gedraaide watten zit, die gedrenkt is in ghee (geklaarde boter). Divali staat voor de overwinning van het licht op de duisternis, van het goede op het kwade, wijsheid op onwetendheid en van de waarheid op onwaarheid.

Bij het vallen van de avond brengen Hindoes een klein vuuroffer, zij offeren prasad (zoete spijs) en de diya’s worden in huiselijke kring aangestoken. De diya’s worden in een rij voor het raam geplaatst. Deze diya’s symboliseren niet alleen de aanwezigheid van Lakshmi (godin voor geluk en rijkdom), maar zijn ook een weerspiegeling van het zelf. Het potje van klei staat voor het fysieke lichaam, de ghee voor de onstuimige geest, de watten voor de aard sattva (goedheid, die het intellect en ook wel de ziel representeert), het vuur staat voor de drie functies van Agni (vuur): licht, warmte en omhoog gaan (progressie).
Vuur manifesteert door wrijving. Die wrijving staat voor de overstap van negatieve naar positieve gedachten. Het licht van de diya symboliseert tenslotte de aatma jyoti, het licht van de ziel. Deze is satchita-anand (waarheid, bewustzijn en gelukzaligheid).

Het Licht dat symbool
staat voor Divali

Licht als symbool voor zelfrealisatie
Licht als symbool voor reinheid zijn van geest
Licht als symbool voor schoonheid van je omgeving
Licht als symbool voor aanpassen van het eetpatroon door vegetarisch te zijn
Licht dat staat voor geluk, vrijheid en liefde
Licht als symbool voor spirituele geluk boven het materiële
Licht als symbool voor de vrouw. Zij staat centraal bij Divali als pilaar voor het gezin en geluk. Licht staat ook voor kennis die onkunde verwijdert
Het woord verlichting is hiermee synoniem voor het licht waar Divali voor staat. Impressie van ons Divali feest? Bekijk de foto’s op Facebook en de film op ons Youtube TV Kanaal: