APNA Bestuur

Full 1
Sewa, dienstbaar zijn aan mens en maatschappij, is wat het bestuur bindt en verbindt
Full 1

[cs_content][cs_element_section _id=”1″ ][cs_element_layout_row _id=”2″ ][cs_element_layout_column _id=”3″ ][cs_element_text _id=”4″ ][/cs_element_layout_column][/cs_element_layout_row][/cs_element_section][cs_element_section _id=”5″ ][cs_element_layout_row _id=”6″ ][cs_element_layout_column _id=”7″ ][cs_element_image _id=”8″ ][/cs_element_layout_column][cs_element_layout_column _id=”9″ ][cs_element_text _id=”10″ ][/cs_element_layout_column][/cs_element_layout_row][/cs_element_section][cs_element_section _id=”11″ ][cs_element_layout_row _id=”12″ ][cs_element_layout_column _id=”13″ ][cs_element_text _id=”14″ ][/cs_element_layout_column][/cs_element_layout_row][/cs_element_section][/cs_content][cs_content_seo]Sewa, dienstbaar zijn aan mens en maatschappij, is wat het bestuur bindt en verbindt. Alle bestuursleden van stichting APNA zetten zich vrijwillig in voor het levend houden van het immaterieel erfgoed en het verbinden van mens en maatschappij.
Ons Bestuur
Wij hebben diversiteit hoog in het vaandel staan. En hebben daarom een goede diversiteit in geslacht en culturele achtergrond in ons bestuur. Wij hebben een multiculturele afspiegeling in ons bestuur en de commissies, waarin wij georganiseerd zijn. Dit geldt ook voor ons Jongerenbestuur.
Jongerenbestuur
De kracht van de toekomst, de kracht van vooruitgang, met besef van onze identiteit, dit is waar onze jongeren voor staan. Als organisatie hebben wij een actief jongerenbestuur. Zij zijn de dragers van onze toekomst en betrokken bij alle activiteiten van APNA.
Het leren van elkaar, door generaties heen, staat centraal. De ‘oudere’ generatie van de ‘jongere’ generatie en natuurlijk andersom. Besef hebben van wat wij doen, waarom we het doen en wat dit betekent in deze tijd. Wat de jongeren doen en gaan doen, zal vaak haar oorsprong vinden in traditie en cultuur. De vraag zal echter zijn hoe deze traditie verbonden kan worden met het heden en de toekomst. We moeten onze tradities doorgeven en ons willen omringen met veranderingen. Alles in harmonie, respect en in dialoog met de samenleving. Dit is de dialoog die op de agenda staat van ons Jongerenbestuur. Hierin worden ze bijgestaan door de moederorganisatie en externe deskundigen. Samen groeien!
 Ook weten wat het Jongerenbestuur voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met ons. Wij nodigen je graag uit, discussieer en doe mee!

Governance Code voor de Cultuursector

APNA is zich bewust van haar verantwoordelijkheid in de samenleving. Al meer dan 20 jaar. Dit maakt ook dat wij de Governance Code voor de Cultuursector onderschrijven. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op. Voor meer informatie over de governance code.

Zorgplicht, transparantie en bestuurlijke integriteit
Transparantie, zorgplicht en bestuurlijke integriteit vinden wij erg belangrijk.
Als maatschappelijke organisatie begrijpen wij onze zorgplicht naar onze achterban en anderen. Dit betekent voor ons dat wij zichtbaar onze activiteiten ontplooien, open en toegankelijk voor iedereen waarmee APNA te maken heeft.
APNA legt verantwoording af aan haar omgeving en aan de overheid. Dit doen wij onder andere door:

Verslaglegging van onze activiteiten aan gemeente Rotterdam en wijkraden;
Verslaglegging van onze activiteiten aan Rotterdam Festivals;
Het uitbrengen van een jaarverslag met jaarrekeningen. Deze zijn ook ter inzage bij onze penningmeester. Dit bespreken wij graag met u, op afspraak;
Het hebben van een onafhankelijke Raad van Advies;

Transparantie houdt niet in dat er geen fouten gemaakt mogen worden. De omgeving begrijpt dat niets en niemand perfect is. Wij handelen op basis van de doelmatigheidscriteria die aan ons wordt meegegeven.
Wij delen geen persoonsgegevens aan derden
Naast de impact van transparantie op organisaties en overheden werkt de trend ook richting de individu. Immers zijn wensen en behoeften worden ook steeds toegankelijker voor derden omdat we in toenemende mate online (persoonlijke) informatie met elkaar delen. Dit zorgt ervoor dat het individu ook steeds transparanter wordt. Alle persoonsgegevens van onze achterban worden door ons niet gedeeld met derden.
Een vergadering bijwonen? U bent van harte welkom!
Om onze transparantie verder te vergroten zijn al onze vergaderingen openbaar. U kunt te allen tijde onze vergaderingen bijwonen. Stuur a.u.b. een mail  naar info@apna.nl. Graag tot een volgende bijeenkomst van APNA, wees welkom!Image[/cs_content_seo]

Bestuur FooterMenu
Bestuur FooterMenu